HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
cez recepciu, 1. poschodie, číslo dverí 142
info@manikura-pedikura.com
Janka Michalíková
0915 161 493
Moja manikúra - pedikúra - masáž
Janka Michalíková
0915 161 493

Zo zdravotných dôvodov zatvorené pravdepodobne do 31.03.2019

Masáž
« návrat na hlavnú stránku

Klasická masáž šije a krčnej chrbtice (15 min.)

Masáž šijového svalstva a uvoľnenie krčnej chrbtice. Masáž prebieha v sede. Vhodná pre každého ale hlavne pre klientov, ktorí majú sedavé zamestnanie. Je veľmi príjemná. Pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly.
Vhodná pre každého ale hlavne pre klientov, ktorí majú sedavé zamestnanie. Klasická masáž je veľmi príjemná. Pomáha pri prekrvení pokožky, podkožia a svalov a uvoľní stuhnuté a bolestivé svaly.
Vhodná pre každého ale hlavne pre klientov, ktorí majú sedavé zamestnanie. Klasická masáž je veľmi príjemná. Pomáha pri prekrvení pokožky, podkožia a svalov a uvoľní stuhnuté a bolestivé svaly. V spojení s thermoterapiou pôsobí relaxačne a blahodarne na celý organizmus.
Vhodná pre klientov, ktorí majú sedavé zamestnanie ako aj pre klientov, ktorí sú celé dni na nohách. Výborné uvoľnenie chodidla a svalstva prednej a zadnej strany dolných končatín.
Reflexno - relaxačná masáž chodidla je veľmi príjemná procedúra. Uvoľní napätie v nohách, prekrví pokožku, svaly a zároveň zrelaxuje aj vašu myseľ.
Klasická masáž je veľmi príjemná a vhodná pre každého. Pomáha pri prekrvení pokožky, podkožia a svalov a uvoľní stuhnuté a bolestivé svaly, napomáha pri vyplavovaní škodlivých látok z organizmu. Vďaka pravidelnej klasickej masáži sa pokožka stane pružnejšou.
Klasická masáž je veľmi príjemná a vhodná pre každého. Pomáha pri prekrvení pokožky, podkožia a svalov a uvoľní stuhnuté a bolestivé svaly, napomáha pri vyplavovaní škodlivých látok z organizmu. V spojení s thermoterapiou pôsobí relaxačne a blahodarne na celý organizmus. Vďaka pravidelnej klasickej masáži sa pokožka stane pružnejšou.
 • Klasická masáž celého tela 3x 117,00€ 100 min.
 • Zľava pre študentov (podľa všeobecných podmienok) 20%
Reklamačný poriadok
 1. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo musí mať platné živnostenské oprávnenia.
 2. Povinnosť prevádzky:
  • vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
  • vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
  • zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 3. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme informovať pracovníka prevádzky na zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonovna vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorá sa pri každej návšteveaktualizuje. Jedná sa napríklad o diabetes mellitus - cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 4. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 5. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú domácu starostlivosť zákazníka.
 6. Zákazník si vykonanú službu prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 7. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 8. Alternatívne riešenie sporov
  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
^