HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
cez recepciu, 1. poschodie, číslo dverí 142
info@manikura-pedikura.com


manikúra: Zuzana Besedová
0948 098 367


pedikúra: Janka Michalíková
0915 161 493
Moja manikúra - pedikúra - masáž
manikúra: Zuzana Besedová
0948 098 367


pedikúra: Janka Michalíková
0915 161 493

Podmienky používania,
ochrana a spracovanie osobných údajov

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Salón Moja manikúra - pedikúra - masáž, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovensko, (ďalej iba "Salón MMPM").

Spracúvané osobné údaje

Na základe nariadenia EÚ (GDPR) Salón MMPM spracúvava nasledovné osobné údaje užívateľov: meno a/alebo priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu a údaje uvedené v objednávkovom formulári.

Špecifické údaje, ktoré Salón na stránke zbiera vyhodnocuje sú spojené s analytikou webovej stránky. Za týmto účelom Salón MMPM ukladá na strane používateľa tzv. cookies, ktoré slúžia na vyhodnotenie štatistík návštevnosti a správania sa používateľov na webových stránkach Salónu.

Príjemcovia osobných údajov

Jediným príjemcom osobných údajov v súvislosti s poskytovanými službami je Salón MMPM.

Anonymné a s konkrétnou osobou nespárovateľné štatistické dáta súvisiace so samotnou prevádzkou stránky sú spracovávané prostredníctvom služieb Google a s partnerskými sociálnymi sieťami uvedenými v pätičke webovej stránky.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je primárne možnosť existencie objednávky v CRM systéme Salónu MMPM, čo slúži na vzájomnú komunikáciu ohľadne potencionálne poskytovaných služieb a na zabezpečenie ďalšej vzájomnej komunikácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Spomenuté osobné údaje budú uchovávané na neurčito až do prijatia žiadosti o ich vymazanie zo strany poskytovateľa osobných údajov (používateľa).

Používateľ ako dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je základnou procesnou požiadavkou nakoľko je nevyhnutné na účely získania kontaktu na používateľa, za účelom ďalšej komunikácie.

Možnosti kontaktovania Salónu MMPM

Salón MMPM je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla Salónu: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovensko alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@manikura-pedikura.com.

^